Officerare vid Hälsinge regemente 1942 - 81

Kopior av bilder i fotosamlingen som fanns på officersmässen

Bilderna är uppdelade i tre bildspel enligt länkarna nedanKlicka på första miniatyrbilden för att starta respektive bildspel.

  1. Officerare som kom till regementet 1942 - 1957


  2. Officerare som kom till regementet 1957 - 1971


  3. Officerare som kom till regementet 1971 och senare


    Innehåll