Prisvärda minnesartiklar

Beställ så här

Kontakta Hans Beminge c/o Soldathemmet, Västra gränsgatan 2, 802 67 GÄVLE
Telefon: 026-16 74 17, 070-756 00 99
E-post:hassebem@gmail.com

Genom att klicka på länken Provtitta kan man se ett av flera avsnitt på filmen. Observera att äldre filmer i flera fall saknar ljud. Men de är ändå militärhistoriskt mycket intressanta. Notera att bildkvaliteten är bätte på DVD-skivan än den som återges på Provtitt-filmen.

ARTIKEL PRIS KR ÖVRIGT
SKRIFTER
Så minns vi Kungsbäck (Bocken 1998 ingår) 100  
Årsskriften Bocken från 1938 (vissa årgångar saknas) 50-100  
Kasernerna på Kungsbäck ett hundra år 100  
HUNDRA ÅR Kungl. Hälsinge regementes Soldathem i Gävle 1911 - 2011. Minnesskrift 100 Stöd Soldathemmet
DVD
100-årsminnet av Hälsinge regementes flytt från Mohed (AMF 2009) 74 min. Färg. 150 Provtitta
De hundra första åren på Kungsbäck (AMF 2010) 68 min. Färg. 150 Provtitta
Samlings-DVD: Bocken 1938-2009, Så minns vi Kungsbäck, Hälsinge regemente i beredskap, Hälsinge regementes orderbok 1718, Officerare 1942-1981, Vykort 100 Bocken inskannad av Ulf Holmberg
Epoken 1909-1994 och Sista utbildningsåret. 50 min. Färg 100 Provtitta
Regementets dag 1923-24, 1956, 1958-62. 37 min. 100 Provtitta
Regementets dag 1964, 1966, 1967, 1968. 44 min. 100 Provtitta
Regementets dag 1971, 1972, 1974, 1975, 1976. 69 min. 100 Provtitta
Regementets dag 1988 Gävle och Mohed. 82 min. Färg 100 Provtitta
Rörliga bilder från 1938-1956, 1938-1962, 1938-1963. 69 min. 100 Provtitta
Rörliga bilder från 1944, 1947, 1947-1952, Officersmässen. 57 min. 100 Provtitta
Rörliga bilder från 1950, 1956-1966, 1957. 66 min. 100 Provtitta
Rörliga bilder från 1951-1971. 28 min. Färg 100 Provtitta
Rörliga bilder från 1965-1968, Gävle FBU 50 år 1965. 31 min. 100 Provtitta
ÖVRIGT
Kavajmärke Bocken 100  
Keps Bocken 100  
Slipsnål Bocken 40  
Föreningsnål Bocken 75  
Slipsnål och föreningsnål 100  
Tio vykort från regementet, omkr 1917 20  

    Innehåll