Aktiviteter

2018 - Kamratföreningen 80 år

♔   Styrelsemöten under 2018: 9/1, 27/2, 13/3, 15/5, 14/8, 13/11. Mötena startar i regel klockan 13.30 på Soldathemmet.

♔   Årsmötet 2018 hölls lördagen den 10 mars klockan 09.00 på Soldathemmet.

♔   Höstutflykten ersätts i år av Regementets dag. Se nedan.

♔   Kamratföreningens dag ("Regementets dag") firas den 1 september kl. 11.15 - 16.00 i Regementsparken.
PROGRAM

  • 11.15 Samling vid Minnesstenen
  • 11.30 Välkomsttal
  • 12.30 Konsert
  • 14.00 Stridsuppvisning
  • 15.00 Karolinerexercis
  • 16.00 Regementets dag avslutas

Under dagen finns möjlighet att äta ärtsoppa eller korv i ett matsalstält.
De frivilliga försvarsorganisationerna visar upp många av sina aktiviteter under dagen. .


    Innehåll