Aktiviteter

2018 - Kamratföreningen 80 år

♔   Styrelsemöten under 2018: 9/1, 27/2, 13/3, 15/5, 14/8, 13/11. Mötena startar i regel klockan 13.30 på Soldathemmet.

♔   Årsmötet 2018 äger rum lördagen den 10 mars klockan 09.00 på Soldathemmet.

♔   Höstutflykten ersätts i år av Regementets dag. Se nedan.

♔   Kamratföreningens dag ("Regementets dag") firas den 1 september kl. 10.00 - 15.00 i Regementsparken.

    Innehåll