Aktiviteter

2019

♔   Styrelsemöten under 2019: 8/1, 26/2, 12/3, 14/5, 13/8 och 12/11. Mötena startar i regel klockan 13.30 på Soldathemmet.

♔   Årsmötet 2019 hålls lördagen den 9 mars. Samling från klockan 09.00 på Soldathemmet.


    Innehåll