Aktiviteter

2021

♔   Styrelsemöten under 2021: 12 jan, 2 mars, 16 mars, 18 maj, 24 augusti och
9 november. Mötena startar i regel klockan 13.30 på Soldathemmet.

♔   Årsmötet 2021 lördagen den 11 september hos Prolympia.

♔   Kom ihåg 2021

♔   Höstutflykt lördag 25 september.    Innehåll