Aktiviteter

2017 - 2018

♔   Styrelsemöten under 2017: 21 november. Mötena startar i regel klockan 13.30 på Soldathemmet.

♔   Styrelsemöten under 2018: 9/1, 27/2, 13/3, 15/5, 14/8, 13/11. Mötena startar i regel klockan 13.30 på Soldathemmet.

♔   Årsmötet 2018 äger rum lördagen den 10 mars klockan 09.00 på Soldathemmet.

♔   Kamratföreningens dag firas den 1 september.

    Innehåll