Aktiviteter

2019

♔   Styrelsemöten under 2019: 8/1, 26/2, 12/3, 14/5, 13/8 och 12/11. Mötena startar i regel klockan 13.30 på Soldathemmet.

♔   Årsmötet 2019 hölls lördagen den 9 mars.

♔   Höstutflykten sker lördagen den 7 september. Preliminärt går resan till Norduppland.
    Innehåll