Kamratföreningens styrelse


Samtliga i styrelsen kan nås via e-postadressen kontakt@i14.se


Ordförande: Anders Jansson Gladh

Vice ordförande: Göran Larsson

Sekreterare: Hans Beminge

Kassör: Rune Westergren

Ledamöter: Anders Lindström och Ingmar Eriksson

Representant för Stiftelsen Hälsinge Regemente: Hans Beminge

Klubbmästare: Lars-Erik Nilsson

Redaktion för tidskriften Bocken: Jan-Olof Strandberg, Bo Tangfelt och Olle Larsson

Arkivarie: Hans Beminge

Representant för Hemvärnet: Jan-Olof Strandberg

Representant för Stockholmsavdelningen I 14S (utses av I 14S):
Olle Larsson    Innehåll