Årsskriften Bocken

Bocken är kamratföreningens medlemsskrift som kommer ut årligen i december.

Redaktören Knut Björkenstam har under många år lagt ned ett stort och engagerat arbete - med gott stöd från hustru Agneta - för att ge årsskriften Bocken ett rikt och varierat innehåll. Vi är alla mycket tacksamma för denna stora insats. Han har nu slutfört sin sista utgåva - Bocken 2016 - och lämnat över redaktörsarbetet till en ny redaktion.

Redaktion från och med 2017:

  • Jan-Olof Strandberg (sammankallande)
  • Bo Tangfelt
  • Claes Bengtsson
  • Olle Larsson

Ditt bidrag behövs i Bocken

Även ditt bidrag behövs för ett varierat och bra innehåll. Så sänd ett enkelt utkast till en artikel, gärna med bilder. Trevliga minnen, historiska fakta och annat som har
I 14-anknytning välkomnas av redaktionen, liksom av oss alla läsare.

Sänd bidraget till:
» Bo Tangfelt
» Sätrahöjden 41 C
» 806 36 GÄVLE
» E-post: bo.tangfelt@telia.com


Läs tidigare utgåvor av Bocken

Det finns möjlighet att skaffa och läsa tidigare utgåvor av Bocken från 1938 till 2009. Detta genom en omfattande insats som Ulf Holmberg gjort för att digitalisera Bocken. Se mer information här.

    Innehåll