Varmt välkommen som medlem


Att bli medlem är enkelt.

Sätt in medlemsavgiften som är så låg som 150 kronor.
Avgiften sätts in på plusgiro 13 73 32 - 3.

Vid anmälan som ny medlem ber vi att du anger:
Namn
Adress
E-postadress
Födelsedatum i formatet ååmmdd (t.ex. 650823)

Läs gärna våra stadgar: Kamratföreningens stadgar.


Under en av våra resor till Finland

    Innehåll