Varmt välkommen som medlem


Att bli medlem är enkelt.

Sätt in medlemsavgiften som är så låg som 150 kronor.
Avgiften sätts in på plusgiro 13 73 32 - 3.

Anmälan görs via denna blankett:
Blankett medlemsansökan

Läs gärna våra stadgar: Kamratföreningens stadgar.


Under en av våra resor till Finland

    Innehåll