Musik

Se information om regementets musikkårer.

Här hittar vi några musikstycken som har anknytning till vårt regemente, till kamaratföreningen och icke minst till Stockholmsavdelningen I 14S. Musikfilerna har fomatet mp3.

Till respektive musikstycke finns en intressant text skriven av Knut Björkenstam.

Regementets igenkänningssignal

Regementsmarschen

I 14S:s marsch, Hälsingekamrater

I 14S:s snapsvisaObservera att du måste ha en mediaspelare installerad i din dator för att kunna lyssna på musik och andra ljudfiler. En sådan mediaspelare är Real Player som du kan hämta här.
En annan mediaspelare är Windows Media Player.

Musik vi minns

    Innehåll