Cyanväterökning

Claes Bengtsson googlade fram rapporten Svensk Officiell Statistik, hälso- och sjukvård vid armén år 1930. Bland allt intressant statistiskt material om hälsotillståndet i armén (för soldater och hästar) hittades följande notis:

Hälsinge regemente:
Desinfektionsinrättning för cyan och formalin har under året färdigställts. Sjukvårdssergeanten har genomgått kurs i cyanvätedesinfektion och han är den ende i Gävle, som har tillstånd att utföra denna desinfektionsform. Då han haft ganska rikliga tillfällen att på fritid verkställa dylika desinfektioner, har regementet i honom en vältränad kraft på detta område.

Claes kommentarer:
Under värnpliktstjänstgöringen (BSI) 1957 fick vi lära oss att använda gasmasken samt prova dess täthet, med hjälp av tårgas, i en mindre byggnad som kallades ”gaskammare” Den låg någonstans mellan gymnastikhuset och intendenturförrådet. Kan det möjligtvis vara samma byggnad ?

Välkommen med kommentarer och synpunkter i Gästboken.

Vätecyanid

Vätecyanid, HCN, även kallad cyanvätesyra eller blåsyra, är en färglös gas eller vätska med en kokpunkt 25,7 °C och med lukt av bittermandel. Ett äldre namn är cyanväte. Vätecyanid används till utrotning av vägglöss, råttor och andra skadedjur. Det var det verksamma ämnet i Zyklon B som användes vid avrättningar i nazisternas förintelseläger. Vätecyanid inaktiverar cellandningen genom att binda till järnet i celler. Det blir en slags kemisk kvävning. Döden inträffar inom tre minuter.

    Innehåll