Hälsinge regementes kamratförening i Stockholm

    Skrifter


Skrifter utgivna inom I 14S


  • I 14 S 10 år 1980, häftad (utgången)
  • I 14 S 20 år 1990, häftad (några exemplar kvar)
  • I 14 S 25 år 1995, häftad (utgången)
  • I 14 S 35 år 2005, inbunden, mjuk pärm (några exemplar kvar)


Kvarvarande skrifter kan beställas från oss via adressen benny.h.gustafsson@swipnet.se

Böcker, skrifter med mera utgivna inom moderföreningen I 14


Klicka på bilden nedan för att komma till skrifterna.

Kasernerna på Kungsbäck 1909-2009 av Knut Björkenstam