Hälsinge regementes kamratförening i Stockholm

   Välkommen att bli medlemAtt bli medlem i I 14S är enkelt


  1. Sätt in årsavgiften 100 kronor på plusgiro 25 86 42-8.
    Sätt gärna in ett högre belopp där överskottet blir en uppskattad gåva till föreningen.
  2. Sänd in dina uppgifter enligt nedan.


Lämna eller komplettera dina uppgifter


Vid medlemsanmälan sänd nedanstående uppgifter med ärendemening Medlemsanmälan till:
vs.karen@home.se
och
cajsa@g-b.nu

- Namn
- E-postadress
- Gatuadress
- Postnummer och ort
- Födelsedatun (t.ex. 650912)
- Ny eller tidigare medlem
- Om medlemsavgiften ännu har betalats in eller inte