Hälsinge regementes kamratförening i Stockholm

   I 14S stadgar∗ Reglemente för lokalavdelningen - I 14 S (pdf)

∗ Stadgar för I 14 S - Traditionsfonden (pdf)

∗ Stadgar för utdelande av I 14 S bordstandar (pdf)Föreningens bordsstandar


Standaret framtogs våren 1998 för att som gåva överlämnas till moderföreningen i samband med dess 60-årsjubileum lördagen den 16 maj 1998.

Bordsstandar