Veteranstöd


Här finns information om stöd till veteraner - främst utlandsveteraner - och deras anhöriga.

Samordnat veteranstöd mellan flera organisationer

Kontaktperson för veteranfrågor vid I 14S


Kontaktperson är Olle Larsson
veteranstod.i14@smkr.org


Försvarsmaktens stöd


Försvarsmakten har enligt lag ett stort ansvar för utlandsveteraner och får medel för veteranstödet.


SMKR


Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, SMKR, kan erbjuda stöd till veteraner och anhöriga på flera sätt. Här finns bland annat en karta över kontaktpersoner i veteranfrågor i anlutna kamratföreningar (låt muspekaren vila över önskad stjärna på kartan för kontaktinformation).


Fredsbaskrarna


Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) kan ge kvalificerat kamratstöd.


Invidzonen


Invidzonen har som mål att aktivt och kreativt stötta anhöriga till utlandstjänstgörande personal. Att stärka de anhörigas självkänsla, självförtroende och tillit till sig själva. Att ge anhöriga en möjlighet att använda sig av sin kreativitet till personlig utveckling. Få alla anhöriga att känna att de är viktiga och behövs samt att motverka känslan av ensamhet.


Soldathemsförbundet


Svenska Soldathemsförbundet är ett riksförbund och en sammanslutning av lokala soldathemsföreningar eller stiftelser som bedriver veteran- och anhörigstöd på uppdrag av försvarsmakten och driver soldathemsverksamhet, öppen för alla. Svenska Soldathemsförbundet verkar för nordiskt samarbete och internationella kontakter.


Vad kan vår kamratförening göra?


Se: Alla möjligheter att stödja


Vad kan Du och jag göra?


Här följer några exempel:

  • - Sprida information om veteran- och anhörigverksamhet i egen förening och i samhället.
  • - Vid behov kunna förmedla kontakt mellan behovssökande och den myndighet/organisation som bäst kan svara upp på efterfrågade behov.
  • - På egen hand eller i samverkan med annan ideell organisation genomföra informationsträffar/föredrag för veteraner och anhöriga.
  • - Vid behov och i mån av tillgång tillhandahålla lokal för veteranverksamhet.
  • - Vid behov och efter förmåga stötta med läxhjälp, barnpassning, tillsyn av husdjur etc.
  • - Vid behov och efter förmåga kunna hjälpa anhörig vars partner är i utlandstjänst med praktiska göromål t.ex snöröjning, transporter, hantverksarbete, däcksbyte etc.
  • - Kunna förmedla kontakt till lämpligt företag om behov av hantverksarbeten, bilreparationer eller andra problem som snabbt behöver lösas, plötsligt uppstår.