Hälsinge regementes kamratförening i Stockholm

   Välkommen till I 14S


I 14S är den naturliga samlingspunkten för alla i Stockholmsområdet som har en anknytning till och/eller känner en samhörighet med Hälsinge regemente i Gävle.

I 14S verkar för att vidmakthålla och stärka samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande "hälsingar" av alla kategorier i Stockholm med omnejd.

I 14S arrangerar möten, föredrag, studiebesök, resor och annat som kan intressera medlemmarna.

På försommaren 1970 sände överste Smedler ut ett upprop till regementskamrater i Stockholm med omnejd med uppmaningen att bilda en lokalavdelning till regementets kamratförening i Gävle. I slutet av juli sändes kallelse ut till ett diskussionsmöte på Militärhögskolan. En arbetsgrupp bildades med uppgift att förbereda ett höstmöte, föreslå styrelse och utarbeta riktlinjer för den kommande verksamheten.

Bildandet av en lokalavdelning beslutades under höstmötet 1970. Namnet på avdelningen blev I 14S. En styrelse valdes och redan den 9 november hade den sitt första sammanträde. Så var det hela igång.

2016 firade I 14S 45-årsjubileum.

I 14S deltar även aktivt i veteranstödverksamheten, främst inom ramen för det arbete som SMKR bedriver.

Läs mer om veteranstödet här.