Återvändare till Cypern

Här följer två artiklar om f.d. FN-soldater som återvänt till Cypern för en återträff 40 år efter sin mission.
Kanske något för oss andra f.d. FN-soldater att ta efter?

En artikel av Pär Hedlund Cypern
En artikel i FAMAGUSTA GAZETTE

    Innehåll