Veteranstöd

Här finns information om stöd till veteraner - främst utlandsveteraner - och deras anhöriga.

Samordnat veteranstöd mellan flera föreningar

Försvarsmaktens stöd

Försvarsmakten har enligt lag ett stort ansvar för utlandsveteraner och får medel för veteranstödet.

SMKR

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, SMKR, kan erbjuda stöd till veteraner och anhöriga på flera sätt. Här finns bland annat en karta över kontaktpersoner i veteranfrågor i anlutna kamratföreningar (låt muspekaren vila över önskad stjärna på kartan för kontaktinformation).

Fredsbaskrarna

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) kan ge kvalificerat kamratstöd.

Invidzonen

Invidzonen har som mål att aktivt och kreativt stötta anhöriga till utlandstjänstgörande personal. Att stärka de anhörigas självkänsla, självförtroende och tillit till sig själva. Att ge anhöriga en möjlighet att använda sig av sin kreativitet till personlig utveckling. Få alla anhöriga att känna att de är viktiga och behövs samt att motverka känslan av ensamhet.

Soldathemsförbundet

Svenska Soldathemsförbundet är ett riksförbund och en sammanslutning av lokala soldathemsföreningar eller stiftelser som bedriver veteran- och anhörigstöd på uppdrag av försvarsmakten och driver soldathemsverksamhet, öppen för alla. Svenska Soldathemsförbundet verkar för nordiskt samarbete och internationella kontakter.

    Innehåll