Utmana dig själv

¤¤ Testa dina kunskaper om Hälsinge regemente och dess kamratförening

     Här finner du ett antal frågor där svaren döljer sig på olika sidor på den här webbplatsen.

¤¤ Gissa en ort med anknytning till Hälsinge regemente

     Här finns 85 orter att gissa på. Alla orter finns nämnda på den här webbplatsen.

¤¤ Testa din uppfattnings- och reaktionsförmåga

     Här gäller det att jaga punkter som uppträder slumpmässigt på spelplanen.

¤¤ Testa din logiska förmåga

     Här finner du ett kulspel där det gäller att tömma spelplanen, så när som på en kula, genom att hoppa över kulor. Utmaningen ligger i att hitta rätt ordning i hoppandet för att nå målet.

    Innehåll