Snapsvisa

För ett par år sedan fick jag en förfrågan av en god vän om mitt regemente har en snapsvisa till tonerna av regementsmarschen. Jag kunde då svara att så inte var fallet. Däremot finns en snapsvisa som går att sjunga till regementets igenkänningssignal. ”Tänk på vad jag sagt” yttrade då min gode vän som i likhet med mig själv är mycket intresserad av militär- och marschmusik.

Frågan föll i glömska. Men så i augusti 2006 då min hustru Agneta och jag tillbringade våra sedvanliga två veckor på Kullabergshalvön i Skåne kom jag en dag att tänka på vad min gode vän sagt och tyckt. Så under våra vandringar i det fagra skånska landskapet kom en ny snapsvisa att formas i mitt huvud och det till tonerna av trion i regementets marsch. Här är resultatet:

I 14 S, vi tycker helan den är bra.
Den är så god att ta´
Men inte varje da´.
Vi gör som förr man gjorde uppå Moheds mäss.
Vi säger SKÅL! och helan tager med finess.

Premiär för visan var det i samband med föreningens höstmöte tisdagen den 24 oktober 2006. Författaren, det vill säga jag själv, inledde med solosång varefter alla stämde in i vår egen snapsvisa. Applåderna efteråt tydde på uppskattning eller om de gavs av ren artighet. Vad vet jag! Hur som helst så är nu Snapsvisa för I 14 S ”sjösatt”. Fördelen med den är bland annat att helan kan bytas ut mot halvan, tersen och så vidare allt beroende på läget.
Knut Björkenstam

Lyssna på snapsvisan utan musik


Lyssna på snapsvisan med musik


Åter till första musiksidan


    Innehåll