Hälsinge regementes kamratförening i Stockholm

   Sångbok för Kungl. Hälsinge regementeEn sångbok från 1942 har tillhandahållits av Cajsa Gotthold. Gunnar Hagstedt har skannat in den till vår hemsida.

Sångboken består av två delar: En historiedel och en del om sångerna.

Till sångbokens historiedel

Bokens sångdel