Regementsmarschen

Då regementets musikkår i början av 1950-talet gjorde ett par grammofoninspelningar med bland annat regementets marsch var det anmärkningsvärt att marschens egentliga namn och kompositörens namn ej var utsatta på skivetiketten såsom brukligt var. Att marschen inte är svensk var man överens om. Det var också allt.

I slutet av 1950-talet lyssnade jag en dag på radioprogrammet ”Musik under arbetet” som då sändes vardagar mellan klockan 11.00 och 12.00. Just denna dag slutade programmet med en marsch med för mig mycket bekanta tongångar. Det var nämligen regementets marsch. Vad som var främmande var det tempo i vilken den spelades, nämligen i den för kavalleriets travmarscher typiska takten. Efter marschens slut omnämndes skivmärket och den musikkår som gjort inspelningen. Det var en tysk polismusikkår i Köln. Nu förelåg en chans att få svar på de frågor som alltid varit förknippade med regementsmarschens tillkomst.

Jag skrev till den tyske musikdirektören i Köln och fick ett vänligt svar. Han beklagade att han inte visste så mycket om marschen, dess kompositör och tillkomst. Men skam den som ger sig.

Mina vidare efterforskningar ledde till korrespondens med chefen för das Stabsmusikkorps der Bundeswehr, major Friedrich Deisenroth, i Siegburg utanför Bonn. Denne lyckades komplettera sakuppgifterna bland annat tack vare att han fick tillgång till noterna. Och plötsligt rätades frågetecknen ut.

Marschen är en travmarsch ur baletten ”Der Schutzgeist”, komponerad 1845, och heter följaktligen ”Marsch in Trabe”. Kompositören heter Hermann Schmidt. Denne föddes den 5 mars 1810 i Berlin och avled den 10 oktober 1846 i samma stad. Han verkade som dirigent och kompositör i Berlin.

När och varför kom en travmarsch att bli vår regementsmarsch? Troligen har den kommit till vårt land med de tyska musiker som under 1800-talet kom att verka i våra militära musik­kårer. Men varför en travmarsch? Ja, det är det ingen som vet. Antagen som regementsmarsch blev den någon gång under 1860-talet. De inledande takterna finns inte med i ursprungsversionen. Marschen ingår i den tyska marschsamlingen ”Heeresmarsch III B, 2”.

Knut Björkenstam

Lyssna på regementsmarschen

Åter till första musiksidan

    Innehåll