Några bilder från regementet/högskolan i Gävle

Fotograf: Joshua. Bilderna är tagna på eftermiddagen den 7 maj 2010.
Joshua har varit vänlig att tillåta kamratföreningen att publicera hans bilder. Joshua vill gärna ha intressanta historier med anknytning till bilderna. Så sänd honom gärna historier via adressen: joshua06@live.se

Klicka på första bilden för att starta bildspelet.               Tillbaka till första sidan

Matsalen, tidigare kallat kokhuset En typisk bataljonskasern Högskolans tillbyggnader Till höger bibliotekets lärkträfasad Gymnastiksalen Biblioteket igen Var tvättbytesförråd, bok- och blankettförråd m.m. A-kasernen Vy från Åkermans kulle Terränglöpningsbanan går över Lilla fältet Frivillighuset Gävleborgsgruppens lokaler Högskolans Kavalleristen Kanslihuset från parksidan Kanslihuset sett från minnesstenen En parkbänk Text på minnesstenen A-kasernen från parksidan Utanför kanslihuset Fler ombyggda lokaler Ett av många f.d. förråd Byggnader vid f.f. stallplanen