Vy från regementsparken

  InnehållMusik

Välkommen till Regementsparken på torsdag den 1 september då Hemvärnets musikkår i Gävle avslutar årets konsertserie.


Välkommen till oss!

 Ordförande Rolf Dahlström
Den 13 augusti 1938 hölls regementets dag vid Hälsinge regemente, I 14, som funnits i Gävle sedan 1909.
Samma dag bildades Hälsinge regementes kamratförening, i kortform I 14. Generalmajor Eric Söderhjelm blev föreningens förste ordförande. I dag är Rolf Dahlström ordförande (bilden).

En lokalavdelning i Stockholm, I 14S, bildades 1970.

Kamratföreningen har sedan dess aktivt verkat vid regementet. Ändamålet framgår av stadgarna. Verksamheten består av föreläsningar, studiebesök, utflykter, besök i våra grannländer, firande av minneshögtider, trevliga samkväm och mycket annat.

När regementet lades ned som grundutbildningsförband 1993 fortsatte såväl moderföreningen i Gävle som lokalavdelningen i Stockholm att aktivt bedriva sin verksamhet. Samarbete med andra militära kamratföreningar förekommer flitigt.

Föreningen är ansluten till Sveriges militära kamratföreningars riksförbund, SMKR.

Kamratföreningen har sina lokaler i Soldathemmet Kamratföreningen disponerar lokaler i regementets före detta soldathem (låt muspekaren vila över bilden och rulla sidan uppåt med mushjulet vid behov).

Föreningen får gott stöd från Gävleborgsgruppen.