Bläddra åt vänster
 • En indelt knekts sista jordafärd. Bild från slutet av 1800-talet i något av kompaniområdena. width:640;;height:407
 • Musikkåren 1879. Musikdirektör (mdir) Fredrik Vilhelm Ringvall, 1870-1879. Regementstrumslagare (regtrsl) Karl Fredrik August Häger, 1878-1882. width:640;;height:309
 • Musikkåren 1894. Mdir Karl Anders Clementz, 1890-1912. Regtrsl Per Wanberg, 1889-1895. width:640;;height:316
 • Musikkåren 1913. Mdir Axel Teodor Willners, 1912-1923. Regtrsl Daniel Gelhaar, 1895-1914. width:640;;height:300
 • Musikkåren i fält under första världskriget "någonstans i Sverige". width:636;;height:336
 • Musikkåren 1925. Mdir Ivar Widner, 1923-1932. Regtrsl Karl August Lundgren, 1920-1928. width:640;;height:450
 • Musikkåren 1933. Mdir Oscar Jonsson, 1932-1941. Regtrsl J. W. Danielsson, 1928-1932. width:640;;height:414
 • Musikkåren 1941. Mdir Harry Olsson, 1941-1944. Regtrsl Fritz Rydberg, 1932-1943. width:630;;height:440
 • Under den stora krigsmaktsövningen i september 1952 bodde H.K.H. på Gävle slott. Varje dag utgick högvakt, musikkår och trupp från regementet och marscherade genom staden upp till slottet där vaktavlösning ägde rum. Vår musikkår var förstärkt med musiker från musikkåren vid Kungl. Dalregementet i Falun. Regtrsl Arne Ask, 1950-1957. width:640;;height:417
 • Regementets dag på Mohed den 12 september 1954. Regtrsl Arne Ask. Foto: Knut Björkenstam. width:630;;height:448
 • Regementets dag i Gävle den 10 juni 1956. På morgonen efter paradmarsch på Rådhustorget vid flaggornas hissande klockan 08.00, marscherar musikkåren genom staden upp till regementet. Regtrsl Arne Ask. Foto: Befälselev 209 Björkenstam, Livkompaniet. width:472;;height:385
 • Hälsingarnas musikkår utför sitt sista stora tapto tisdagen den 14 maj 1957, en sorgens stora dag. Dagen därpå avtackas musikkåren officiellt i regementsparken. Tystnadssignalen hade definitivt gått. Här musikkåren uppställd för avlämning till regementschefen, överste Axel Henriksson, klockan 20.00. Mdir Enar Mårtensson ses längst till höger. width:472;;height:474
 • Tapto! Apell! Slag! Framåt marsch! width:472;;height:474
 • Musikkåren marscherar förbi A-kasernen och kanslihuset där officerskåren jämte dess inbjudna "veteraner" mangrant ställt upp. Samtliga foton: korpralen vid Livkompaniet 209 Björkenstam. width:472;;height:476
 • Sista gruppfotot av regementets musikkår från maj 1957 inför kårens upplösning. Första raden från vänster: mfj Ask, Åkerlund, Fahlgren, mdir Mårtensson, mfj Söderberg, Lennström och Kadestein. Andra raden från vänster: mserg Åström, Wennberg, Lind, Nilsson, Odernäs, mfu Hesselgren och mserg Stenberg. Tredje raden från vänster: mfu Askebark, Kingstedt, Källberg, Landquist och mkorp Strandberg. width:618;;height:401
 • Kamratföreningens musikkår (1957-1962 ?). Ledare mfj Erik Åkerlund. Regtrsl mfj G. Bohlin. Här ses musikkåren i spetsen för högvakten på Strandvägen i Stockholm den 17 augusti 1957, på marsch upp till Kungl. slottet. Foto: korpralen vid Livkompaniet 209 Björkenstam. width:512;;height:455
Bläddra åt höger