Mer om vår kamratförening


Kamratföreningen har sedan starten aktivt verkat vid regementet. Ändamålet framgår av stadgarna. Verksamheten består av föreläsningar, studiebesök, utflykter, besök i våra grannländer, firande av minneshögtider, trevliga samkväm och mycket annat.

När regementet lades ned som grundutbildningsförband 1993 fortsatte såväl moderföreningen i Gävle som lokalavdelningen i Stockholm att aktivt bedriva sin verksamhet. Samarbete med andra militära kamratföreningar förekommer flitigt.

Kamratföreningen disponerar lokaler i regementets före detta soldathem.

Föreningen får ett mycket bra stöd från Gävleborgsgruppen.

Kamratföreningen är ansluten till Sveriges militära kamratföreningars riksförbund, SMKR. Såväl SMKR som vår kamratförening kan ge stöd till veteraner - bland andra utlandsveteraner och deras anhöriga.

Klicka på bilden för att komma till SMKR.

    Innehåll