Hälsingekamrater

Under våren 2002 fattade ledningen för I 14 S beslut om att på klubbförarens förslag skaffa föreningen en egen marsch att jämte regementsmarschen spelas vid våra sammankomster.

Uppdraget gick till landets nu främste marschkompositör Ingemar Badman, chef och ledare för Hemvärnets musikkår Jönköping-Huskvarna. Tre krav ställdes: marschen skall gå att marschera till, igenkänningssignalen skall ingå och några takter ur regementets marsch skall gå att känna igen.

Söndagen den 1 juni 2003 skedde överlämning av marschen i samband med högvakts­avlösningen på Kungl. Slottet i Stockholm. Marschen spelades som ett av tre nummer i konserten. Efter ceremonin marscherade musikkåren som var den ovan nämnda, vad annars, ut och ställde upp på Högvaktsterrrassen. Där talade klubbföraren inför en fulltalig publik och tackade kompositör och musikkår för en bra marsch respektive en bra uppspelning. Som tack överlämnades föreningens bordsstandar till kompositören. Denne i sin tur överlämnade partituret till klubbföraren. Marschen har opusnummer 69.

Vi är mycket nöjda med vår marsch Hälsingekamrater. Den spelas vid våra träffar och finns också på repertoaren vid Flygvapnets hemvärnsmusikkår i Gävle.

Knut Björkenstam

Lyssna på marschen Hälsingekamrater
Åter till första musiksidan


    Innehåll