Gissa ett ortsnamn

Här gäller det att gissa namnet på en ort, en fastighet eller en byggnad som på något sätt har haft anknytning till Hälsinge regemente och dess historia.
Det gäller orter mm. där personal från Hälsinge regemente har roat sig, utbildats, övat, verkat, samverkat eller stridit. Vissa namn kan ha gammal form eller stavning (t.ex. de som hämtats från minnesstenar). Samtliga namn finns att hitta någonstans på den här webbplatsen - främst i historiska texter.

Börja med att skriva in (gissa) ett ortsman och klicka på knappen Gissa. Om du gissat fel kommer en ledtråd att visas. Du får maximalt tre ledtrådar för att komma fram till rätt ort.                Tillbaka till spelsidan


    Innehåll