Bläddra åt vänster
 • Regementets dag den 14 juni 1959 på Kungsbäck. Sedvanligt ceremoniel på Lilla fältet inleder högtidligheterna (1-3)<br />Från höger major Torsten Påhlgren, kapten och fru Oscar Sundberg, f. d. regementschefs-paret Curt och Eva Göransson och överstinnan Gerd Henriksson.<br /> width:394;;height:359
 • Förbimarsch för regementschefen överste Axel Henriksson. I mitten major Herman Lövsund. Till höger major Ingvar Sjödin. width:394;;height:391
 • Fanvakten passerar hederstribunen. Förste fanförare löjtnant Sven Åkerman, andre fanförare fanjunkare Ågren. width:394;;height:340
 • Med 7. kompaniet på sommarvecka i Alfta den 7 – 11 september 1959 (4-7)<br />Kompanichefen kapten Rune Eriksson.<br /> width:394;;height:472
 • ”Pansarjägaren” löjtnant Sten Söderpalm Berndes width:394;;height:399
 • Kadettsergeant Knut Björkenstam nere i tältförläggningen. width:394;;height:428
 • På trappan till kompaniexpeditionen. Till vänster löjtnant Arne Bodecker, till höger reservofficersaspirant kadettsergeant Tengquist. width:394;;height:356
 • Västtyska skolfartyget ”Gorch Foch” besöker Gävle den 12 – 16 maj 1960 (8-9)<br />Korum och Krigsmans Erinran på idrottsplatsen Regementspastor Ulf Sjögren officierar. Till vänster major Ingvar Sjödin, till höger överste Axel Henriksson.<br /> width:394;;height:265
 • På läktaren förutom tyska officerare och deras svenske följeofficer ses överste Axel Henriksson. På rad två från vänster kapten Oscar Sundberg, överstelöjtnant Arne Dyberg, kapten Rune Eriksson och kapten Jan Måhlén." style="width: 90px; height: 90px;" /> width:394;;height:366
 • Minneshögtid i Alfta den 2 oktober 1960 i samband med avtäckande av en minnessten över Alfta kompanis indelta knektar varav tre var närvarande. (10)<br />Tre kurskamrater från Karlberg agerar. De i uniform m/ä paraderar vid minnesstenen, den i uniform m/52 för regementets fana. Från vänster fänrikarna Evert Danielsson, Knut Björkenstam och Karl-Evert Blom.<br /> width:394;;height:354
 • Fänrik Knut Björkenstam talar till sin pluton i kompanikorridoren i B-kasern en vinterdag 1961. width:362;;height:480
 • Med II. bataljonen i Järbo den 3 februari – den 7 mars 1961 (12-14)<br />Chefen 6. kompaniet kapten Olle Barkander och furir Claes Bengtsson på kompaniexpeditionen.<br /> width:394;;height:386
 • Två trötta (?) befäl. Till vänster fanjunkare Swacke och till höger löjtnant Sten Söderpalm-Berndes. width:394;;height:381
 • Kapten Olle Barkander och förvaltare Dennis Hillergren efter det att 6. kompaniet fullgjort den obligatoriska skidlöpningen om 30 kilometer. width:394;;height:420
 • I augusti 1961 spelas det in två filmer vid regementet: ”Förkompanis strid” och ”Skyttekompanis anfall”. I båda filmerna agerar löjtnant Folke Nilsson som kompanichef och fänrik Knut Björkenstam som dennes ställföreträdare. Här ses den senare maskeringsmåla den förre width:394;;height:278
 • Med 7. kompaniet i Torsåker, Malmjärn, den 21 augusti – den 25 augusti 1961. Till vänster fänrik Knut Björkenstam, till höger löjtnant Bo Sundstedt. width:394;;height:415
 • Från officerskårens Lille-Jul den 21 december 1961 (17-21)<br />Från vänster kapten Gunnar Fernquist, fröken Elsa (mässföreståndarinnan), major Ingvar Sjödin, kapten Birger Ståhlmark och fänrik Knut Björkenstam.<br /> width:394;;height:357
 • Dagofficeren fänrik Bertel Österdahl överlämnar till överste Axel Henriksson en miniatyr av dansbanan med fungerande belysning. Regementschefen hade under det gångna året klagat på att Regementsparkens dansbanas belysning inte fungerade. Senare blev miniatyren fågelbord vid chefsbostaden Vall. width:394;;height:391
 • Närmast i bild till vänster överste Axel Henriksson, till höger kapten Gunnar Fernquist. I bakgrunden fänrik Staffan Ohlsson, kapen Åke Stålhammar och regementsläkaren Stig Holmquist. width:394;;height:360
 • Från vänster kapten Folke Alnevik, ? , major Erik-Einar Karlström, kapten Arne Bodecker, kapten Hans-Olof Trång och löjtnant Anders Lingblom. width:394;;height:360
 • Från vänster kapten Olle Rydvall, kapten Oscar Sundberg och löjtnant Sten-Axel Wiberg. width:394;;height:374
 • Befäl vid Livkompaniet utspisar lunch vid Stora skjutbanan den 10 juli 1962. Från vänster fänrik Knut Björkenstam (uniform m/56), löjtnant Sten-Axel Wiberg (m/60), kadett Broman (m/59), furir Östen Andersson (m/59), fanjunkare Hilding Lindström (m/59), fanjunkare Tore Sörquist (m/59) och furir Fors (m/52). width:394;;height:362
Bläddra åt höger