I14 årsmöte 2018
To index page Previous page Next page
18
Sveriges militära kamratföreningars riksförbunds (SMKR) ordförande Anders Emanuelson talade om veteraner och kamratskap