I14 årsmöte 2018
To index page Previous page Next page
17
Gästrike militärhistoriska förening fick välförtjänt tack för sina fina insatser under dagen