I14 årsmöte 2018
To index page Previous page Next page
1
Gästrike militärhistoriska förening mötte oss vid entrén i eleganta uniformer