I14 årsmöte 2018

Åter till första sidan

link to slide image
Klicka på slides nedan
link to slide image
Gästrike militärhistoriska förening mötte oss vid entrén i eleganta uniformer
link to slide image
Omkring 110 personer kom till årsmötet
link to slide image
Hemvärnsmusikkåren Gävleborg underhöll oss med vacker musik
link to slide image
Kyrkoherde emeritus Stefan Nilsson med flera applåderade musikkårens framträdande
link to slide image
Korum slag !
link to slide image
Psalmsång under korum
link to slide image
Präst och organist får tack för sina fina insatser
link to slide image
Tidigare regementschefer var inbjudna talare. Här Karl-Evert Englund
link to slide image
Förre regementschefen Hans Berndtson gav historiska återblickar
link to slide image
I 14:s siste chef Tomas Bornestaf berättade om regementets avveckling
link to slide image
Regemenstcheferna fick stora applåder
link to slide image
Kamratföreningens reporter Claes Bengstsson intervjuade regementscheferna efter deras tal
link to slide image
Tomas och Stefan under intressant samtal
link to slide image
Hans samtalar med kassören Rune Westergren
link to slide image
Kamratföreningens "ständige" sekreterare Hans Beminge
link to slide image
Ordföranden Rolf Dahlström inledde årsmötesförhandlingarna
link to slide image
Gästrike militärhistoriska förening fick välförtjänt tack för sina fina insatser under dagen
link to slide image
Sveriges militära kamratföreningars riksförbunds (SMKR) ordförande Anders Emanuelson talade om veteraner och kamratskap
link to slide image
Olle Larsson tilldelades SMKR:s förtjänsttecken i guld
link to slide image
Ordföranden tackade damerna för en stor och viktig insats under årsmötet
previous slide   next slide   start slideshow (be patient for start)   stop slideshow