Hälsinge regementes kamratförening

Några bilder från årsmötet 2012-03-17

Fotografer: Hans Beminge och Olle Larsson

Klicka på första bilden för att starta bildspelet. Klicka därefter på II och sedan på pil höger eller pil vänster för att bläddra i egen takt.                Åter till första sidan

1. Vid Soldathemmet välkomnas vi av soldater från förr. 2. I Soldathemmet står kaffet och väntar på  att vi ska anlända 3. Kamratföreningens ende OS-medaljör Folke Alnevik (London 1948) i samspråk med Svante Karén 4. Årsmötesdeltagarna samlas för kaffe och samvaro 5. Under kaffet underhåller Hemvärnets musikkår 6. Dags att stödja kamratföreningen genom att köpa lotter 7. Trevligt samtal vid kaffebordet 8. Somliga njuter av musiken till kaffet 9. Idel glada miner... 10. Mässingblås när det är som bäst 11. Årsmötet innebär många glada återseenden 12. Gävles mesta lotta Ulla här i samspråk 13. Vi samlas i Soldatkyrkan och ordföranden kommenderar Korum Slag ! 14. Kyrkoherde Stefan Nilssson håller som alltid ett mycket uppskattat högtidstal 15. Finlands försvarsattaché i Sverige överste Anders Gardberg talar om hemlandets försvarsmaktsreform 16. Och så förrättar ordförande med sekreterare årsmötesförhandlingarna 17. Inger och Ann-Britt får ett varmt tack för sina insatser under årsmötet 18. Så är det dags att ställa sig i lunchkön i värnpliktsmatsalen...förlåt Högskolans matsal 19. Och att avnjuta laxen med oskalad potatis 20. Efter lunchen besöker vi landets äldsta brandstation från 1891 och den finns förstås i Gävle 21. Per Ringqvist berättar om byggnaden och om Gästrike Räddningstjänst 22. Sedan tar Håkan Åkerblom över och redogör för stationens bemanning och beredskap 23. Här är bilen som rycker ut först vid larm 24. Sedan talar Håkan engerat om brandrisker i hemmet och brandrökens farlighet 25. Men han lättar upp det hela med berättelser ur stationens historia. Besöket avslutas och vi lämnar stationen 26. Just när vi lämnar stationen går ett larm och tre bilar rycker ut